۲۷ خرداد

دوره از اپراتوری تا تدوین گری | استاد شاه قلی

در این دوره به مفاهیمی در خصوص اپراتوری و تدوین گری در سینما و برنامه های تلویزیونی توسط استاد امین شاهقلی پرداخته می شود.

هزینه ثبت نام : ۳۰,۰۰۰ تومان

شهریه دوره : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲۷ خرداد

دوره مستندسازی کاربردی | استاد صالحی

در این دوره قصد داریم تا تیم های مستندساز دو یا نهایتاً سه نفره را توانمندتر کنیم و از صفر تا صد انجام یک پروژه مستند را با راهنمایی های استاد رضا صالحی با آن ها همراهی کنیم.

هزینه ثبت نام : ۳۰,۰۰۰ تومان

شهریه دوره : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲۶ خرداد

دوره کارگردانی هنری برنامه های تلویزیونی | استاد حقوقی

در این دوره با کمک استاد فرزاد حقوقی به مبحث برنامه های ترکیبی و چگونگی ایده پردازی در این زمینه در فضایی آموزشی و عملیاتی پرداخته می شود.

هزینه ثبت نام : ۳۰,۰۰۰ تومان

شهریه دوره : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان