17 ژوئن

دوره مستندسازی کاربردی | استاد صالحی

در این دوره قصد داریم تا تیم های مستندساز دو یا نهایتاً سه نفره را توانمندتر کنیم و از صفر تا صد انجام یک پروژه مستند را با راهنمایی های استاد رضا صالحی با آن ها همراهی کنیم.

هزینه ثبت نام : 30,000 تومان

شهریه دوره : 1,000,000 تومان

16 ژوئن

دوره کارگردانی هنری برنامه های تلویزیونی | استاد حقوقی

در این دوره با کمک استاد فرزاد حقوقی به مبحث برنامه های ترکیبی و چگونگی ایده پردازی در این زمینه در فضایی آموزشی و عملیاتی پرداخته می شود.

هزینه ثبت نام : 30,000 تومان

شهریه دوره : 1,000,000 تومان