نویسنده کسی است که محتوای برنامه را تحویل می گیرد و می فهمد و با روی کاغذ آوردن، آن را برای فرمی که تیم کارگردانی درنظر گرفته اند، متناسب می کند. الان دیگر همه اهمیت فیلمنامه نویس را در تولید فیلم های سینمایی می دانند. در این دوره قصد داریم
مهلت ثبت نام : 31 خرداد
نویسنده کسی است که محتوای برنامه را تحویل می گیرد و می فهمد و با روی کاغذ آوردن، آن را برای فرمی که تیم کارگردانی درنظر گرفته اند، متناسب می کند. الان دیگر همه اهمیت فیلمنامه نویس را در تولید فیلم های سینمایی می دانند. در این دوره قصد داریم
مهلت ثبت نام : 31 خرداد
نویسنده کسی است که محتوای برنامه را تحویل می گیرد و می فهمد و با روی کاغذ آوردن، آن را برای فرمی که تیم کارگردانی درنظر گرفته اند، متناسب می کند. الان دیگر همه اهمیت فیلمنامه نویس را در تولید فیلم های سینمایی می دانند. در این دوره قصد داریم
مهلت ثبت نام : 31 خرداد
اصلی ترین ارکان تمامی قالب های رسانه “پژوهش” می باشد؛ رکنی تاثیر گذار و اساسی که محتوای انتقالی ما به مخاطب را تشکیل داده و در مراحل بعد، فرم بر روی آن پیاده می شود. اما مشکل آن جاست که پژوهش های مفصل آکادمیک یا حوزوی برای تبدیل شدن به
مهلت ثبت نام : 31 خرداد
اصلی ترین ارکان تمامی قالب های رسانه “پژوهش” می باشد؛ رکنی تاثیر گذار و اساسی که محتوای انتقالی ما به مخاطب را تشکیل داده و در مراحل بعد، فرم بر روی آن پیاده می شود. اما مشکل آن جاست که پژوهش های مفصل آکادمیک یا حوزوی برای تبدیل شدن به
مهلت ثبت نام : 31 خرداد
امروز یکی از ضرورت های مهم رسانه ای، چندمهارتی بودن است. تیم های کم تعدادی که بتوانند چند تخصص را در پیش تولید، تولید و پس از تولید، خودشان انجام بدهند، شانس این را دارند که رقبایشان در این حوزه پیشی بگیرند. ما در این دوره قصد داریم تا تیم
مهلت ثبت نام : 31 خرداد
اصولا هیچکدام از دوره‌های ما، در مجتمع شهید آوینی، آموزشگاهی نیست و سعی‌مان همواره بر این بوده که همه‌اش ناظر به نیاز تعریف شود. از شما چه پنهان که داریم در مجتمع یک تحریریه راه می‌اندازیم. این تحریریه ان شاءالله قرار است یک میکرورسانه باشد که موضوعات مختلفی که زندگی
مهلت ثبت نام : 31 خرداد
تدوین یک دانش و هنر پیشرفته است. اصولاً سینما را به پیش و پس از پیدایش تدوین تقسیم می کنند. حتی از یکی از گرایش های رشته دانشگاهی سینما، گرایش تدوین می باشد. اما متأسفانه تعریف تدوین در بین عموم مردم، کار با نرم افزارهای تدوین تلقی می شود و
مهلت ثبت نام : 31 خرداد