مجتمع آموزشی و رسانه ای آوینی اصفهان

مجمتع آموزشی رسانه ای شهید آوینی اصفهان ، سال ۱۳۹۸، در خلال یک همکاری با موسسۀ آوینی تهران ، با برگزاری دورۀ سه گانۀ «برنامه سازی سیما» آغاز به کار کرد. هر چه گذشت، ضرورت ایجاد مجتمع آوینی در اصفهان بیش از پیش خود را نشان داد. تاکنون چهار دورۀ معرفتی و رسانه ای توسط این مجمتع در اصفهان برگزار گردیده است و ان شاءالله بزودی، روند کار جدی تر خواهد شد.

هدف در آوینی اصفهان ، فعال کردن ظرفیت‌های مردمی رسانه‌ای در سطح استان است. دوره هایی که در اصفهان طراحی و برگزار می گردد، باید متناسب با نیازسنجی ها و شناخت خلأهای موجود باشد؛ در نتیجه دوره ها کاملاً عملیاتی خواهند بود.

آموزش دیدگان دوره های مجتمع، به فراخور شرایطشان، همکاری هایی با مجتمع خواهند داشت و هر کدام پروژه های خود را در بازه های مختلف، دنبال خواهند کرد. خانواده مجتمع شهید آوینی، با برگزاری دوره های مختلف، اعضای جدید و استعدادهای نویی را به خود خواهد دید.