۱۸ مهر

دوره آموزش گویندگی پیشرفته

مجتمع فرهنگی رسانه ای آوینی اصفهان برگزار می کند : این دوره آموزشی فقط یه دوره برای کسب درآمد نیست! آموزش یک اعتقاد قلبی‌ست، آموزشی به قدمت بیست و دو سال تجربه کاری و تدریس و آموزش. هیچ صدایی بد نیست! فقط باید در جای خودش استفاده بشه. گویندگی رادیو هم فقط به مجری شدن…