پرداخت شما با موفقیت انجام شد.

ثبت نام شما مورد بررسی قرار می گیرد و برای هماهنگی های بعدی، از سوی مجتمع شهید آوینی با شما تماس گرفته می شود.

از راه های ارتباطی زیر می توانید با مجموعه تماس حاصل فرمایید.