دوره آموزشی و فرهنگی رسانت بهار ۱۴۰۱

دوره آموزشی و فرهنگی رسانت بهار ۱۴۰۱
ثبت نام دوره آموزشی نوجوان مجتمع شهید آوینی اصفهان با نام (رسانت) آغاز گردید

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزشی شهید آوینی اصفهان ، ثبت نام دوره ی رسانت برای رده ی سنی …. تا ….. سال شروع گردید . ا
رسانت شامل آموزش موضوعات فرهنگی و رسانه ای در سطح حرفه ای است و تا پایان زمان کنکور اعضا ، ادامه دار خواهد بود . این دوره شامل گزینش و مصاحبه می باشد و انتخاب اعضا به شرط قبولی در مصاحبه است . آخرین مهلت ثبت نام تا پانزدهم اردیبهشت است و بعد از آن تا پایان ماه مذکور ، مصاحبه و گزینش ، ادامه دارد .لازم به ذکر است که ثبت نام اولیه منوط به پرداخت حق ورود به مصاحبه است که مبلغ ۳۰۰۰۰ تومان می باشد. شهریه کل دوره نیز ، به صورت پرداخت ماهیانه ، مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان می باشد.
آغاز دوره از چهارم تیر ماه ۱۴۰۱ است و تا زمان کنکور اعضا ادامه دارد. همچنین ظرفیت پیش بینی شده ، شامل دو گروه ۲۰ نفره می گردد .

ثبت نام دوره در ۲۵ اردیبهشت ماه به پایان رسید!