کارگاه انتقال تجربه در مدیریت تولید | دوره مستند سازی کوله پشتی با حضور محمدرضا کاظمی

کارگاه انتقال تجربه در مدیریت تولید که از سری کلاس های دوره آموزش مستندسازی کوله پشتی می باشد، ببا حضور محمد رضا کاظمی برگزار شد.

تصاویر مربوط به این رویداد را در زیر مشاهده می نمایید :