جلسه مدال آوران المپیاد سواد رسانه‌ای

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزشی آوینی اصفهان ، جلسه ای با حضور نخبگان و برگزیدگان المپیاد سواد رسانه ای اصفهانی برگزار گردید.

این جلسه نخستین بار در اصفهان با حضور نخبگان المپیاد سواد رسانه ای اصفهانی، که حدود نیمی از مدال های این المپیاد را به خود اختصاص داده بودند تشکیل شد؛ که در حال حاضر اغلب آنها دانشجویان و فعالان عرصه ی رسانه هستند (المپیاد مذکور تا به امروز در ۵ دوره برگزار گردیده است و مدارس نخبه کشور در آن شرکت کرده اند).

جلسه مدال آوران المپیاد سواد رسانه‌ای

تاسیس مرکز شهید آوینی در اصفهان ، مأمن امنی شده و باعث دلگرمی این جوانان گشته تا از توانایی هایشان به نحو احسن در عرصه رسانه به منصه ظهور بگذارند؛ همچنین فعالیت این حوزه باعث به رشد مرکز نوپای آوینی اصفهان می گردد.

در جلسه مذکور این جوانان با فضا و اولویت ها آشنا گشتند و برای همکاری با مرکز ابراز تمایل کردند. شایان ذکر است در این جلسه تعدادی از این افراد حضور به عمل آوردند و عزیزان دیگر در ادامه به تیم می پیوندند.

این عمل مرکز اصفهان می تواند الگویی برای سایر مراکز در گردآوری نخبگان عرصه ی رسانه باشد.