۱ تیر

جلسه مدال آوران المپیاد سواد رسانه‌ای

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزشی آوینی اصفهان ، جلسه ای با حضور نخبگان و برگزیدگان المپیاد سواد رسانه ای اصفهانی برگزار گردید. این جلسه نخستین بار در اصفهان با حضور نخبگان المپیاد سواد رسانه ای اصفهانی، که حدود نیمی از مدال های این المپیاد را به خود اختصاص داده بودند تشکیل شد؛ که در…